ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ Esthe salon မ်ား ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။အသက္ ၁၀ႏွစ္အရြယ္မွ စျပီး အေမႊးအမွ်င္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေမႊးေပါက္ႏွုန္း circle မတူညီေပမယ့္ ၁၀ရက္ ၁ၾကိမ္ေလာက္လုပ္ရံုျဖင့္ သိသိသာသာ အေမႊးအမွ်င္မ်ားကို နည္းပါးေစပါသည္။

日本の医師と大手脱毛エステサロンが共同開発した脱毛機を使用。子供でも使える安全な脱毛機ですがパワーは強力。個人差はありますが10日に1度6回の施術で効果を実感頂けます。

Tapas

Hair Remove

  • Type:
  • Price:

Hair design takuya မွာ light system အသံုးျပဳ၍အေမႊးအမ်ွင္မ်ားကိုျပန္မေပါက္ေစေသာနည္းျဖင့္ဖယ္ရွာလို့ရေနျပီရွင့္ ရိတ္ျခင္းႏႈတ္ျခင္းေၾကာင့္ဂ်ိုင္းမဲျခင္းအမဲစက္စက္မ်ားျဖစ္ျခင္းမရွိေစေသာေၾကာင့္ယံုၾည္စိတ္ျခစြာအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္ 2ပတ္1ခါ 6လေလာက္လုပ္ရံုျဖင့္ေအာက္ပါပံုထဲကအတိုင္းနည္းပါသြာမွာေနာ္